Polityka prywatności

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 

 

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

  • sesji Użytkownika,
  • ostatnio oglądanych produktów,
  • oddania głosu w ankiecie.

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres bądź telefonicznie pod numerem.

Realizując obowiązki wynikające z treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest ELZET A. Sierżęga z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Jerzmanowska 79, 54-530 NIP: 894-002-55-66, REGON: 930314081, adres e-mail: KRYSTYNA.S@HEBENET.PL

 

Kategorie przetwarzanych danych:

a) dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa podmiotu gospodarczego,NIP, REGON, PESEL),

b) dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres zamieszkania bądź zameldowania, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
adres do doręczeń),

c) dane dot. zawartych umów,

d) dane finansowe (numer rachunku bankowego);

 

Państwa dane osobowe zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa lub zostały pozyskane z ogólnie dostępnych źródeł (strony internetowe, baza CEIDG, baza REGON).

 

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych:

a) Jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
- umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
- prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)."

b) marketingu produktów lub usług własnych;

c) przekazywania klientowi informacji, w szczególności w zakresie oferty, regulaminu i cennika, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres pocztowy, bądź nr telefonu;

d) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących
z ELZET A. Sierżęga z siedzibą we Wrocławiu, przy czym dane osobowe Klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim;

e) marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon).

 

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: firmy współpracujące w zakresie usług IT, firmy wspomagające prowadzenie rozliczeń zawartych umów faktoringowych, podmioty realizujące działania windykacyjne, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi kancelaryjno-administracyjne, firmy archiwizujące dokumentację, podmioty świadczące usługi doradcze, consultingowe, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; podmiotom zajmującym się przygotowaniem technicznym, realizacją zamówień, obsługą księgową, fakturowaniem i rozliczaniem umów; operatorom pocztowym i kurierom; ELZET A. Sierżęga z siedzibą we Wrocławiu.

 

Osoba, której dane dotyczą dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, mając świadomość możliwości odmowy, a także możliwości późniejszego cofnięcia zgody.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

b) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

c) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d) prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie bez podawania przyczyny, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobistych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych poprzez wyrażone przez Państwa dobrowolnie zgody możemy przetwarzać dane do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę
lub w przypadku, gdy dane uległy dezaktualizacji. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli takie przetwarzanie będzie niezbędne dla realizacji lub ochrony przed roszczeniami oraz przez czas, w którym Administrator
jest zobowiązany do ich przechowywania zgodnie z przepisami podatkowymi i ustawą
o rachunkowości. Po zakończeniu trwania umowy dane mogą być przetwarzane w zakresie jaki będzie niezbędny dla utrzymania współpracy handlowej.

 

Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody przez bezpośredni kontakt z siedzibą Administratora ELZET A. Sierżęga w formie pisemnej z dopiskiem 'Ochrona Danych Osobowych' bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl